logo
Wersja dla niedowidzących
  Vratislavia Medica sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
minus Informacje Ogólne
minus Status prawny
minus Struktura organizacyjna
minus Organy Spółki
minus Zadania
minus Regulamin Organizacyjny
minus Majątek Spółki
minus Aktualności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Strona Główna > Status prawny

Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone zostało na podstawie uchwały numer LIII/1517/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2010r.  w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala dla Szkół Wyższych im. prof. E. Szczeklika w celu utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Wrocław pod firmą: Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i działa  jako jednoosobowa Spółka Gminy Wrocław.

WCRiMS spółka z o.o. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373981.

WCRiMS spółka z o.o. prowadzi działalność zgodnie z zasadami określonymi w Umową Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminem Zarządu.

WCRiMS spółka z o.o. realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej służące bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. Spółka prowadzi działalność służącą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.   

Od dnia 30.01.2014 r. Właścicielem udziałów WCRiMS spółka z o.o. jest Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrockiej 242e.

Od 02.02.2017 r. Spółka „Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o.” zmieniła nazwę na „Vratislavia Medica sp. z o.o."

Ilość odwiedzin: 4813
Nazwa dokumentu: Status prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kowal
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kowal
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-05-19 11:11:00
Data udostępnienia informacji: 2014-05-19 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-17 11:49:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner